Shoqata e të Drejtave të Pacientëve në Kosovë PRAK

Adresa: 11 Marsi, Lam 3B Prizren

Aktivitetet:
» Avokim dhe Lobim
» Të Drejta të Njeriut
» Pjesëmarrje Qytetare
» Edukim dhe Trajnim

Kontakt:
Tel: 044/759/213

E-mail: prak-kosova@hotmail.com
info@prak-kosova.org, jahir-k@hotmail.com

https://prak-kosova.org/
https://www.facebook.com/prakkosova
/