Shoqata e Paraplegjikëve dhe Paralizës së Fëmijëve të Kosovës – HANDIKOS

Adresa: Veterrnik, Rr. Ukshin Hoti 10000, Prishtinë Veterrnik, Rr. Nekibe Kelmendi, Prishtinë 10000, Kosove

Aktivitetet:
» Ndihmë personave me nevoja të veçanta
» Të drejta të njeriut
» Ndihmë sociale dhe psikologjike
» Avokim dhe lobim

Kontakt:
Tel: 038 602 328 Ext 104

E-mail: handikos@handi-kos.org

http://handi-kos.org/
https://www.facebook.com/HANDIKOS-362362497178714
/