Shoqata e Juristëve “NORMA”

Adresa: Rruga Stefoza Markovic – 10000, Prishtinë

Aktivitetet:
» Asistencë ligjore
» Barazi gjinore
» Të drejta të njeriut

Kontakt:
Tel: (0) 44 126 428

E-mail: info@norma-ks.org, shnorma@hotmail.com

https://www.facebook.com/Shoqata-e-Juristeve-NORMA-1052348678249524/