Qendra për Avokim dhe Kulturë Demokratike (ACDC)

Adresa:
Rruga Lole Ribara 27/17, Mitrovicë

Aktivitetet:
» Pjesëmarrje Qytetare
» Avokim dhe Lobim

Kontakt:
Tel: +377 (0)44 539 852
E-mail: office@acdc-kosovo.org; ngoacdc@gmail.com