Santa Marija

Adresa:
Kralja Petra I br.57, Mitrovicë

Aktivitetet:
» Edukim/Trajnim
» Kulturë
» Të Drejta të Fëmijëve
» Të Drejta të Njeriut

Kontakt:
Tel: +381 63 817 0492
E-mail: rblagica@yahoo.com