Qendra për Demokratizim të Shoqërisë Civile

Adresa:
Rruga: UCK, Bair, Kompleksi i qendrës Burimore Nënë Tereza

Aktivitetet:
» Përfshirje Sociale
» Edukim/Trajnim
» Zhvillim Ekonomik
» Demokratizim

Kontakt:
Tel: +377 (0) 45 515 787
E-mail: qdshc.mitrovica@gmail.com