Little people of Kosova

Adresa:
Rruga Adem Trepca, Nr.4, Mitrovicë

Aktivitetet:
» Të Drejta të Njeriut
» Ndihmë Personave me Nevoja të Veçanta
» Avokim dhe Lobim

Kontakt:
Tel: +381 (0) 28 530 814
E-mail: infof@lpkosova.com