OJQ Gjeomjedisi & Geo – environmental

Adresa:
Rr. Bushatllinjtë Nr. 57, Mitrovicë

Aktivitetet:
» Përfshirje Sociale
» Hulumtime dhe Analiza
» Mjedis

Kontakt:
Tel: +381 28 537 885 +377 44 330 322
E-mail: vehbiug1@hotmail.com