Qendra për Aftësimin e Grave dhe Fëmijëve për Regjionin e Shalës

Adresa:
Tuneli i Pare, Mitrovice

Aktivitetet:
» Përfshirje Sociale
» Edukim/Trajnim
» Përkujdesje Shëndetësore

Kontakt:
Tel: +377 (0) 44 330 542
E-mail: hamiti.hanife@hotmail.com