Qendra Nacionale e Vezhguesve te Kosoves (QNVK)

Adresa:
Rr: Selim Berisha, L4, Mitrovicë

Aktivitetet:
» Rini
» Edukim/Trajnim
» Të Drejta të Njeriut
» Avokim dhe Lobim

Kontakt:
Tel: +386 49 696 668
E-mail: bujar_n@hotmail.com