Mundësia

Adresa:
Vëllezërit Dragaj nr. 4, Mitrovicë

Aktivitetet:
» Rini
» Zhvillim të OJQve
» Zhvillim Ekonomik

Kontakt:
Tel: +377 44 383 240
E-mail: mundesia_ngo@yahoo.com