Mitrovica women association for human rights – MWAHR

Adresa:
Kodra e Minatoreve, Mitrovicë

Aktivitetet:
» Të Drejta të Njeriut
» Barazi Gjinore
» Avokim dhe Lobim

Kontakt:
Tel: +377 44 165 751
E-mail: mitrovica.wahr@gmail.com