Prehja

Adresa:
28 Nentori pn, Skenderaj

Aktivitetet:
» Ndërtim të Paqes
» Barazi Gjinore
» Avokim dhe Lobim

Kontakt:
Tel: +377 (0) 44 195 301
E-mail: qgprehja@hotmail.com