Institute for Policy Analysis

Adresa:
Qamil Hoxha St. no.29, Floor 7, 10000 Pristina, Kosovë

Aktivitetet:
» Integrime Europiane
» Hulumtime dhe Analiza
» Demokratizim
» Të Drejta të Njeriut

Kontakt:
Tel: +383 (0)49 281271
E-mail: i4pa.kosova@gmail.com