SIT – Qendra për Këshillim, Shërbime Sociale dhe Hulumtim

Adresa:
Rr. Hakif Sheholli, P+4/L,H-4, 10000 Prishtinë, Kosovë

Aktivitetet:
» Hulumtime dhe Analiza
» Të Drejta të Njeriut
» Barazi Gjinore
» Avokim dhe Lobim

Kontakt:
Tel: +383 (0)38 553457
E-mail: info@sit-ks.org