Akropoli i Ri

Adresa:
St. Afrim Vitija, nr 19, 10000 Prishtinë, Kosovë

Aktivitetet:
» Përfshirje Sociale
» Edukim/Trajnim
» Kulturë

Kontakt:
Tel: +383 (0)49 809077
E-mail: shpresakushaj88@gmail.com