Sbunker

Adresa:
Bulevardi Dëshmorët e Kombit, 44/7, 10000 Prishtinë, Kosovë

Aktivitetet:
» Përfshirje Sociale
» Demokratizim
» Të Drejta të Njeriut
» Barazi Gjinore

Kontakt:
Tel: +383 (0)49 566 89
E-mail: info@sbunker.net