OJQ BLIRI

Adresa:
St.Feronikeli, Gllogoc, Drenas, Kosovë

Aktivitetet:
» Edukim/Trajnim
» Përkujdesje Shëndetësore
» Barazi Gjinore
» Avokim dhe Lobim

Kontakt:
Tel: +383 (0)44 371065
E-mail: ojqbliri@gmail.com