Fondacioni Shtatëmbëdhjetë

Adresa:
Henrik Bariç, nr.5, 10000 Prishtinë, Kosovë

Aktivitetet:
» Përfshirje Sociale
» Kulturë
» Pjesëmarrje Qytetare
» Të Drejta të Njeriut

Kontakt:
Tel: +383 (0)49 115008
E-mail: fondacioni17@gmail.com