Instituti për Përkrahje Strategjike

Adresa:
Sylejman Vokshi 19/2, 10000 Prishtinë, Kosovë

Aktivitetet:
» Integrime Europiane
» Edukim/Trajnim
» Zhvillim Ekonomik
» Përkrahje Biznesit

Kontakt:
Tel: +383 (0)44 797678
E-mail: instituti.ips.iss@gmail.com