ECOPANA

Adresa:
Rr. Qamil Hoxha 7/1, 10000Prishtinë, Kosovë

Aktivitetet:

» Flora dhe Fauna
» Avokim dhe Lobim
» Hulumtime dhe Analiza
» Mjedis

 

Kontakt:
Tel: +383 (0)44 151223
E-mail: ksalihu@wwfadria.org; mselani@wwfadria.org