AMIK

Adresa:
Justiniani, H-28, Nr.5, 10000 Prishtine, Kosovë

Aktivitetet:
» Përfshirje Sociale
» Zhvillim Ekonomik

Kontakt:
Tel: +383 (0)38 244811
E-mail: info@amik.org