Shoqata e Mamive të Kosovës

Adresa:
KOGJ, SHSKUK, Lagja e Spitalit, 10000 Prishtinë, Kosovë

Aktivitetet:
» Përfshirje Sociale
» Përkujdesje Shëndetësore

Kontakt:
Tel: +383 (0)45 541610
E-mail: magbule@shmaks.com