Agjensioni për shërbime sociale edukative “Shpresa e Jetës”

Adresa:
Address: str. Imzot Nikë Prela, Konvikti i Vajzave, Ulpiane, Nr.60 10 000 Prishtinë, Kosovë

Aktivitetet:
» Mjedis
» Edukim/Trajnim
» Të Drejta të Pakicave
» Të Drejta të Fëmijëve

Kontakt:
Tel: 38338542241
E-mail: shpresa_jetes@hotmail.com