Information and Development Initiatives for Kosovo

Adresa:
Luan Haradinaj 12/11

Aktivitetet:
» Rini
» Transparence
» Ndihmë Sociale dhe Psikologjike
» Integrime Europiane
» Demokratizim

Kontakt:
Tel: 049516066
E-mail: idik.ngo@gmail.com