Rrjeti Kosovar për Përgjegjësi Shoqërore Korporative / Kosovo CSR Network

Adresa:
Rr.”Tringe Smajli” nr.21 Prishtine

Aktivitetet:
» Rini
» Përfshirje Sociale
» Edukim/Trajnim
» Zhvillim Ekonomik

Kontakt:
Tel: 038 712 715
E-mail: info@csrkosovo.org