OFAP – Organizata për fëmijët pa kujdes prindëror OFAP

Adresa:
Lakrishte, sol 2 Lok 3/1, 10000 Prishtinë, Kosovë

Aktivitetet:
» Përfshirje Sociale
» Ndihmë Sociale dhe Psikologjike
» Të Drejta të Fëmijëve
» Avokim dhe Lobim

Kontakt:
Tel: +383 (0)38 613888
E-mail: ofap.kosova@hotmail.com