Skip to main content

Svrha: CiviKos je podizvođač za DAI program pod nazivom „Transparentne, efikasne i odgovorne opštine“ (TEAM), koji finansira USAID. Svrha aktivnosti TEAM-a je da adresira korupciju na opštinskom nivou, s povećanjem transparentnosti i efektivnosti sistema javnih nabavki na opštinski nivo. CiviKos će pružiti podršku za Komponentu 3 – Omogućavanje civilnom društvu da prati i razotkrije korupciju kroz procene, obuku i monitorisanje.

Trajanje: 15.05.2017- 10.01.2022

DOKUMENTI