Skip to main content

Ovaj projekat ima za cilj stvaranje boljeg okruženja za pružanje usluga ugroženim grupama kroz usklađivanje kosovskog zakonodavstva o nabavkama sa ackuis-em EU i direktivama o ugovaranju usluga, posebno omogućavajući Vladi Kosova da ugovara direktne usluge sa OCD koje pružaju usluge. To će biti urađeno izradom podzakonskih akata, koji su deo Vladine strategije za saradnju sa civilnim društvom.

CiviKos, kao kopredsedavajući Vladinog saveta za saradnju sa civilnim društvom, vodiće ovaj proces u partnerstvu sa Kancelarijom za dobro upravljanje/Kancelarijom premijera Kosova i Ministarstvom finansija za rad i transfer.

Ovaj projekat je omogućen zahvaljujući podršci projekta HumanRightivism, koji finansira Ambasada Švedske u Prištini preko Fonda za razvoj zajednice (CDF).

DOKUMENTET