Skip to main content

Ciljevi projekta: „Instrument saradnje za OCD Zapadnog Balkana – THINK BALKANS“ po uzoru na platformu Think Višegrad – V4 Think Tank i usko sarađujući sa njom, ovaj projekat ima za cilj da pilotira instrument za stalnu saradnju OCD Zapadnog Balkana (ZB) sa MSP.

Donatori: Međunarodni višegradski fond

Projektne aktivnosti: Studijska poseta MSP Kosova u svim zemljama V4 Partnerstva između organizacija u regionu sa Višegradskom četiri Studijska poseta višegradskih OCD na Kosovu Memorandum o razumevanju između MSP-ova iz Zapadnog Balkana i MSP Višegrada.