Skip to main content

Platforma CiviKos organizovala je sledeću radionicu Tematske grupe za unapređenje institucionalnog i pravnog okvira za javno finansiranje OCD.

Ova radionica je organizovana uz podršku Programa Građanskog Angažovanja, partnerstva između Kosovske fondacije civilnog društva (KCSF) i USAID-a na Kosovu.

Platforma CiviKos je partner KCSF-a u realizaciji ove aktivnosti.