Women in Tech Kosovo

Adresa:
Tringe Smajli 24/25 10000 Prishtinë Republika e Kosovës

Aktivitetet:
» Shkencë
» Edukim/Trajnim
» Teknologji Informative (TI)
» Barazi Gjinore

Kontakt:
Tel: +38344127526
E-mail: teuta.sahatqija1@gmail.com