Iniciativa e Pavarur e të Verbërve të Kosovës

Adresa:
Rr. Xhavit Mitrovica, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

Aktivitetet:
» Punësim
» Edukim/Trajnim
» Ndihmë Personave me Nevoja të Veçanta
» Avokim dhe Lobim

Kontakt:
Tel: +38344446353
E-mail: Iniciativaepavarureteverberve@gmail.com