In Time

Adresa:
Rr. Ymer Prizreni, Nr130, Gllogoc 14000 Lipjan, Republika e Kosovës

Aktivitetet:
» Hulumtime dhe Analiza
» Edukim/Trajnim
» Zhvillim Ekonomik

Kontakt:
Tel: +38344814217
E-mail: infointimengo@gmail.com