Sundimi i Demokracisë në Kosovë

Adresa: Rr. Hajdin Haliti, Orllan, Podujevë

Aktivitetet:
» Avokim dhe Lobim
» Barazi Gjinore
» Te drejta te njeriut
» Transparencë

Kontakt:
Tel: 38345513130

E-mail: shoqata.sdk@outlook.com
rexha.z@outlook.com

facebook