The American Chamber of Commerce in Kosovo (AmCham)

Adresa: Rr. Perandori Justinian Nr. 16 10000 Prishtinë

Aktivitetet:
» Zhvillim ekonomik
» Përkrahje të biznesit
» Mbrojtje të konsumatorëve

Kontakt:
Tel: 381 (0) 38 246 012
+381 (0) 38 609 013

E-mail: info@amchamksv.org

https://www.amchamksv.org/
https://www.facebook.com/AmChamKosov
o