SpaceSyntaKs

Adresa:
Rr. Rexhep Luci, 18/2-9, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

Aktivitetet:
» Shkencë
» Hulumtime dhe Analiza
» Mjedis
» Kulturë

Kontakt:
Tel: +38349558160
E-mail: spacesyntks@gmail.com