ONE PLANET

Adresa:
Rr. Bajram Bahtri, Nr7, Prishtinë 10000, Republika e Kosovës

Aktivitetet:
» Përfshirje Sociale
» Integrime Europiane
» Mjedis
» Zhvillim të OJQve

Kontakt:
Tel: 38344684421
E-mail: krasniqi_4@hotmail.com