Per Ty Grua

Adresa:
Rr. Agim Ramadani 54/2 nr.14 10000 Prishtine, Republika e Kosoves

Aktivitetet:
» Hulumtime dhe Analiza
» Edukim/Trajnim
» Mikrofinanca
» Përkrahje Biznesit

Kontakt:
Tel: +38344342666
E-mail: shukriemorina@gmail.com