Fearless Minds Kosovo ( FLMK)

Adresa:
Rr. Qamil Bala 35, Bregu i Diellit, Prishtine 10000, Republika e Kosoves

Aktivitetet:
» Përfshirje Sociale
» Ndihmë Sociale dhe Psikologjike
» Edukim/Trajnim
» Kulturë

Kontakt:
Tel: 38344430348
E-mail: info@flmkosovo.org