Sot Drejtë të Ardhmes / Today Towards Future (TF)

Adresa: BB-9/1, H-4, nr.37, Dardania, Prishtinë

Aktivitetet:
» Avokim dhe Lobim
» Edukim dhe Trajnim
» Rini
» Demokratizim

Kontakt:
Tel: 38649537280

E-mail: endrithoxha.pr@gmail.com, todaytowardsfuture@gmail.com, albionahoxha17@gmail.com