SOS Fshatërat e Fëmijëve

Adresa: Rruga 1 Tetori, Nr. p/n – 10000, Prishtinë Armend Daci Nr.1, Bregu i Diellit, 10000 Prishtina, Republika e Kosovës

Aktivitetet:
» Avokim dhe lobim
» Të drejta të fëmijëve
» Edukim dhe trajnime
» Ndihmë sociale dhe psikologjike

Kontakt:
Tel: 381 (0) 38 22 77 35 +381 (0) 38 516 977

E-mail: info@soskosova.org albana.zogu@soskosova.org nora.kelmendi@soskosova.org

facebook