Social Housing and Property Rights in Kosovo

Adresa: Sylejman Vokshi 19, No4, Pristina, Kosovë

Aktivitetet:
» Avokim dhe Lobim
» Te drejtat e Njeriut
» Asistence Ligjore
» Te drejtat e pakicave

Kontakt:
Tel: 038 704 862 dhe 049 882 666

E-mail: info@shprk.org, agron.beka@shprk.org

https://shprk.org/
www.facebook.com/ojqshprk
/