Shoqata për Zhvillimin e Turizmit Rural LAÇI

Adresa:
Pustenik rr Ali Beqa 448, Komuna Hani i Elezit 71510, Kosovë

Aktivitetet:
» Zhvillim Rural
» Zhvillim Ekonomik
» Trashëgimi Kulturore
» Mbrojtje të Konsumatorëve

Kontakt:
Tel: +383 (0)44 517386
E-mail: naseri_20@hotmail.com