Politeia

Adresa:
Shtepia e kultures “Gursel e Bajram Sylejmanit” Viti, Kosove

Aktivitetet:
» Transparence
» Hulumtime dhe Analiza
» Pjesëmarrje Qytetare
» Avokim dhe Lobim

Kontakt:
Tel: 38345479969
E-mail: organizata.politeia@gmail.com