Dardana Press

Adresa:
Rr. Basri Canolli, Kamenicë

Aktivitetet:
» Transparence
» Edukim/Trajnim
» Pjesëmarrje Qytetare
» Avokim dhe Lobim

Kontakt:
Tel: 044 304 952
E-mail: dardanapress@hotmail.com