Shoqata për Këshillime Financiare dhe Mbrojtje të Investimeve

Adresa:
Rr. Bulevardi Bill Clinton, Hyrja 270, nr.5 Prishtine 10000 Kosovo

Aktivitetet:
» Hulumtime dhe Analiza
» Edukim/Trajnim
» Avokim dhe Lobim

Kontakt:
Tel: +38349160480
E-mail: info@faida-ks.org