Akademia Profesionale Infinit

Adresa:
Rr. Shaban Polluzha19/1, Prishtinë 10000 Kosovo

Aktivitetet:
» Edukim/Trajnim
» Zhvillim të OJQve
» Demokratizim
» Avokim dhe Lobim

Kontakt:
Tel: +38349347747
E-mail: akademia.infinit@gmail.com