OMCULTI

Adresa:
Rr. Ismet Hoti, p.n. Prishtine

Aktivitetet:
» Edukim/Trajnim
» Kulturë
» Avokim dhe Lobim

Kontakt:
Tel: +38349650225
E-mail: omculti@gmail.com