Organizata për Hulumtime Ekonomike dhe Sociale

Adresa:
Lagjja Kalabria, Kompleksi Trio Blloku A Prishtinë

Aktivitetet:
» Përfshirje Sociale
» Hulumtime dhe Analiza
» Zhvillim Ekonomik
» Pjesëmarrje Qytetare

Kontakt:
Tel: +38349446255
E-mail: ojqohes@gmail.com